Get Adobe Flash player



P.P.H.U. "LEGION"
05-160 Nowy Dwór Maz.5
ul. Szpitalna 85

Trasa turystyczna

WIEŻA TATARSKA - z widokiem na ujście Narwi do Wisły.

KOSZARY OBRONNE ( najdłuższy budynek w Europie długości ok 2250m).

RUINY SPICHLERZA ZBOŻOWEGO wzniesionego przez Bank Polski, w 1844r,

ELEWATOR - w dawnej działobitni, obok młyn, magazyn mąki i kasz, oraz piekarnię.

BRAMA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO z 1836r.

WIEŻA WODNA, neogotycka z 1847r.

KASYNO dla oficerów rosyjskich z przełomu XIX i XXw.

POMNIK OBRONCÓW MODLINA z września 1939r.

BRAMA PÓŁNOCY - jeden z najstarszych obiektów w twierdzy z czasów
Księstwa Warszawskiego.

BRAMA gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z filarami mostu z 1837r.

PROCHOWNIA z 1899r. W 1939r. miejsce dowodzenia Dowódcy obrony Modllina gen. Wiktora Thommee.

REDUTA NAPOLEONA- zaprojektowana prawdopodobnie przez samego cesarza.

KAZAMATY schronu płk Piętki- z chodnikami kontrminowymi zamieszkałymi przez nietoperze ( konieczność zaopatrzenia się w latarki ), które są naprawdę wspaniałym urozmaiceniem wycieczki.

ZABYTKOWY CMENTARZ WOJENNY w Modlinie